La aranya és la font i l’origen de tots els relats

ANANSESEM02_HN

 

Ohinto anansesem nkyere Ntikuma.

Ningú conta contes a Ntikuma.

Anansesem. Literalment, “paraules sobre la aranya”, és el terme utilitzat per a tot tipus d’històries, fins i tot les històries on no apareix l’aranya.

Ntikuma. El fill de la aranya. Ja que la aranya [Ananse] és la font i l’origen de tots els relats, del fill, Ntikuma, se suposaria que coneix tots els relats del món, al haver-los escoltat al seu pare. La dita s’utilitza en el sentit de “això ja m’ho sé, conta’m alguna cosa que jo no sàpiga”.

Ashanti, Àfrica Occidental; R. S. Rattray, Ashanti Proverbs (the primitive ethics of a savage people), Oxford: Clarendon Press, 1916, núm. 183, pàgs. 75-76