Els contes són la cultura en si

Ashanti Ghana

És ben cert que, en una terra on no hi ha un llenguatge escrit, al poble [Ainu] li cal treure molt profit de la memòria. Tot allò que és important han de confiar-ho a la memòria. Per a una comunitat d’aquesta mena, les velles tradicions són la història, la literatura, la filosofia, la ciència, les sagrades escriptures i el codi ètic. En altres paraules, els contes són el coneixement, la religió, el dret, la cultura en si. Per viure com a ainu lliure, cal conèixer a grans trets les llegendes i les tradicions de la comunitat, i especialment si és algú que ha de manar.

Ainu, Kindaichi, Ainu Life and Legends, Tokio: Board of Tourist Industry, Japanese Government Railways, 1941, p. 60.
Il·lustració inspirada en l’art de la cultura Ashanti de Ghana.