Les nostres narracions no sempre conten coses boniques

MOCHE FISH_HN

Les nostres narracions són històries sobre l’experiència humana i, per tant, no sempre conten coses boniques. Però no podem embellir un relat per complaure l’oient i, al mateix temps, cenyir-nos a la veritat. La llengua ha de ser l’eco d’allò que estem obligats a contar, i no pot adaptar-se als humors i els gustos de l’home. La paraula d’un nadó no és digna de confiança, però les experiències dels antics són portadores de veritats. Per tant, quan narrem els nostres mites, no parlem per nosaltres mateixos; és la saviesa dels pares la que parla a través de nosaltres.

Osarqaq, Greenland Inuit storyteller, early 20th century. Knud Rasmussen, Greenland by the Polar Sea: The Story of the Thule Expedition from Melville Bay to Cape Morris Jesup, New York: Frederick A. Stokes [1921], pàg. 27
Il·lustració inspirada per un dibuix de la cultura Mochica, Perú.