Una història que no sap ningú

Serp

Ningú no sap la història de l’alba de demà.

Rattray, Ashanti Proverbs (the primitive ethics of a savage people), Oxford: Clarendon Press, 1916, nº 746.
Il·lustració basada en les pedres Abbia, fitxes de joc d’atzar, de Camerun.